Grisslehamns Konstnärsklubb, GKK, är en ideel konstnärsdriven konstförening . Vi arrangerar årligen Grisslehamns Konstrunda, öppna ateljeér. Föreningen bildades 2019. Konstrundan finansieras genom deltagaravgifter och bidrag från välkända lokala företag. Alla deltagande konstnärer tar på sig arbets-uppgigter för att genomföra konstrundan och arbetar tillsammans för att genomförandet.

Eckerölinjen, Hotell Havsbaden, Bullerbyns, Vischan och Kröns Trädgård är sponsorer 2023.

Ideelt arbete gör Grisslehamns Konstrunda möjlig. Genom samarbete med Grisslehamns Intresseförening hade vi samlingsutställning i Grisslehamns gamla brandstation 28-30 juli 2023. Invigning fredag 28 juli kl 15.00. Därefter har konstnärerna Öppen ateljé 29 juli och 30 juli kl 11-17 mellan Nothamn i söder till Singö i norr.

Medlemmar har rabatt på konstnärsbutiken  www.farg.nu 


Bilder: medlemmar hjälps åt att förbereda Konstrundan 2023


Grisslehamn konstnär
Aktiva i Grisslehamn

Styrelse under 2023-24:

Ordförande: Per-Arne Hansson

Vice ordförande: Stina Bülow

Kassör: Margareta Agrenius

Ledamot: Anders Bergh

Ledamot: Monic Arvidsson 

Revisor: Ola Leife

Valberedning: Helena Nyberg
Välberedning: Monica Christiansson

Org.nummer 802538-1206